Thursday, October 4, 2007

ED Spending Raises Some Brows in Indiana

Apparently baseball has replaced golf as the activity of choice for brokering business deals. At least that is the case for the Indiana Economic Development Foundation – the non-profit arm of the Indiana Economic Development Corporation – that spent more than $50,000 on suites and tickets to ballgames in Chicago, New York and Atlanta since its inception in early 2005.

Lesson: Be careful how you use your money!

Read more here.

1 comment:

Traduceri legalizate said...

Traducerile autorizate sunt acele traduceri efectuate de către un traducător autorizat de Ministerul Justiţiei. Acestea poartă ştampila şi semnatura traducătorului autorizat.

Vă recomandăm să apelaţi la traducători autorizaţi, cu atât mai mult cu cât documentele pe care doriţi să le traduceţi au conţinut juridic sau reprezintă acte oficiale, urmând a fi legalizate.

Traducerea documentelor juridice presupune atât cunoaşterea excelentă a limbii sursă şi a limbii ţintă, cât şi cunoaşterea sistemelor juridice ale ţărilor implicate. De aceste competenţe depinde calitatea traducerii documentelor juridice. Aceste traduceri trebuie tratate cu foarte multă atenţie şi acurateţe.
În ţara noastră, Ministerul Justiţiei este cel care autorizează traducătorii pentru domeniul juridic.

Dată fiind globalizarea din ce în ce mai pronunţată, schimburile internaţionale, cooperarea extinsă între diverse firme, organisme, persoane ce provin din spaţii culturale şi lingvistice diferite, nevoia de servicii de traduceri este în continuă creştere. De modul în care anumite documente şi materiale sunt traduse depinde evoluţia unor relaţii comerciale, politice, instituţionale sau chiar personale.

Autorizaţia de traducător emisă de Ministerul Justiţiei se poate obţine în două moduri : fie prin susţinerea unui examen de traducere şi retroversiune de texte în domeniul juridic, fie prin recunoaşterea unei diplome de învăţământ superior care să ateste studierea limbilor pentru care se solicită autorizarea sau a unui diplome din care să reiasă efectuarea unor studii superioare în limbile respective. Dată fiind cea de-a doua categorie, mulţi dintre traducătorii autorizaţi de Ministerul Justiţiei posedă nu numai cunoştinţe în domeniul linvigstic, ci şi o specializare suplimentară (în inginerie, ştiinţe economice, ştiinţe politice etc.).

Odată preluată o traducere, garantăm:
- confidenţialitatea informaţiilor conţinute în materialul ce trebuie tradus, cât confidenţialitatea datelor privind clienţii noştri
- respectarea termenului de execuţie a traducerii şi, preferabil, realizarea acesteia chiar înainte de termenul-limită, în măsura în care acest lucru este posibil
- preţuri avantajoase